Sopimusehdot

Seuraavat yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei tilaajan kanssa ole toisin sovittu. Tilaajalla tarkoitetaan kuvauksen tilannutta yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä. 

Valokuvauspalvelun hinta määräytyy hinnaston mukaisesti. Hinnat sisältävät ALV:n 24%. Hinnasto on voimassa toistaiseksi ja kuvaaja pidättää oikeuden muutoksiin. Tilaushetkellä sovittuihin hintoihin ei tule muutoksia. Matkakuluista sovitaan erikseen. 

Aikaa varattaessa tilaajalta veloitetaan varausmaksu 50 €, joka vähennetään valmiin kuvauspaketin hinnasta. Maksamalla varausmaksun hyväksyt sopimusehdot. Varausmaksua ei palauteta, vaikka asiakas jättäisi saapumatta kuvaukseen. Sairaustapauksissa aikaa siirretään. 

Mikäli joudut perumaan kuvausajan, teethän sen ajoissa. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kuvaus kirjallisesti 24h ennen kuvausaikaa. Varausmaksua ei kuitenkaan palauteta.

Miljöökuvauksissa on aina säävaraus. Mahdollisesta kuvausajankohdan siirrosta tai perumisesta sovitaan ennen sovittua kuvausajankohtaa. Varausmaksu palautetaan, jos peruutus tapahtuu kuvaajan toimesta, esim. huonon sään vuoksi. 

Tilaaja on tutustunut kuvaajan portfolioon, aiempien kuvausten lopputuloksiin sekä hinnastoon. Valokuvat ovat valokuvaajan tyylillä ja tilaajan toiveiden mukaisesti editoituja. Tilaaja ei saa muokata kuvia itse jäkikäteen; Tilaaja ei saa tehdä muutoksia tai kuvankäsittelyä ostamiinsa kuviin, vaan niitä tulee käyttää sellaisinaan.

Koevedoskuvia ei saa julkaista missään.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista kuvaus- ja kuvankäsittelyvaiheen ajan. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 3kk kuvaustapahtuman jälkeen, eikä valokuvaajalla ole sen jälkeen velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia. Mikäli kuvat tuhoutuvat mainitun ajan sisällä, saa asiakas takaisin varausmaksut ja muut maksut, joita hän on kuvauksesta maksanut, tai vaihtoehtoisesti hänelle järjestetään ilmainen uusi kuvaus.

Tilaaja takaa, että hän antaa valokuvaajalle työrauhan ja pyrkii parhaansa mukaan tekemään yhteistyötä niin, että kuvaus onnistuisi mahdollisimman hyvin. Kuvaaja ei ole vastuussa, mikäli kuvaus epäonnistuu asiakkaan toiminnan takia.

Kuvauspalveluiden maksutapana on lasku. Lasku toimitetaan sähköpostitse ja sen maksuaika on 14 päivää. Kuvauksen perusmaksu (pakettiin kuuluvat kuvat vähennettynä varausmaksulla) maksetaan ennen valmiiden kuvien näkemistä, eikä maksua palauteta, vaikka asiakas ei haluaisikaan kuvia. Lisäkuvat valitaan ja maksetaan kuvien näkemisen jälkeen. 

TEKIJÄNOIKEUDET JA KÄYTTÖEHDOT

Tilaaja saa kopioida ja teettää kuvia ostamistaan toimitetuista, käsitellyistä kuvista rajattomasti henkilökohtaiseen ja ammatilliseen käyttöönsä. Tilaaja on myös oikeutettu jakamaan kuvia sosiaalisessa mediassa tai muissa vastaavissa paikoissa.

Kuvien jälleenmyynti on kielletty. 

Sekä asiakkaan ostamien, että ostamatta jättämien kuvien täydet tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla. Valokuvaaja saa käyttää valokuvia portfoliossaan, kuvakilpailuissa, blogissaan, sosiaalisen median tileillä sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Valokuvaaja sitoutuu kuitenkin kuvia käyttäessään noudattamaan hyviä tapoja sekä kunnioittamaan tilaajan yksityisyyttä. Kuvaaja ei julkaise kuvia, joissa näkyy ihmisten kasvoja, ilman erillistä lupaa. Kuvaaja saattaa käyttää myös kuvia, joita asiakas itse ei valinnut ostettavakseen. Tällaisten kuvien julkaisu ei kuitenkaan anna asiakkaalle oikeuksia kuvaan. 

Mikäli asiakas loukkaa kuvaajan oikeuksia jakamalla/myymällä materiaalia, johon hänellä ei ole oikeuksia (esimerkiksi koevedosgallerian käsittelemättömiä ei-valmiita kuvia), peritään häneltä 80 € maksu per kuva. Kuvien kopioiminen ja jakaminen ilman lupaa on tekijänoikeusrikos.

Asiakkaalla on oikeus pyytää asiakastietojensa poistamista EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa esimerkiksi kirjanpitolain takia kuvaajalla on velvollisuus tietojen säilyttämiseen.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovittelemalla. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.